Rejestracja zakończona

Proces rejestracji na XV Podkarpacką Konferencję Biur
Rachunkowych składa się z dwóch kroków.

Krok I – wypełnienie formularza

Wypełnienie prawidłowe „formularza zgłoszeniowego”, gwarantuje zapis na listę uczestników konferencji oraz rozpoczyna proces rejestracji.

Krok II – opłata konferencyjna

W przeciągu 7 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego i potwierdzenia jego poprawności (klikając na link w otrzymanym e-mailu), należy dokonać stosownej opłaty, by dokończyć proces rejestracji.

Udział płatny

Opłata za udział w konferencji dla jednej osoby wynosi 50 zł/brutto.

Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy
PEKAO S.A. I O/Rzeszów 67124017921111000019718842
z tytułem przelewu XV PKBR

Liczba miejsc jest ograniczona do maksymalnie 3 osób z jednego podmiotu gospodarczego.

Po dokonaniu przelewu organizator prześle wiadomość e-mail potwierdzającą zakończenie procesu rejestracji.

WAŻNE! – udział bezpłatny

Przedsiębiorca, który ma podpisaną umowę serwisową z ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. (uczestniczy w Programie Partnerskim ZETO – dotyczy oprogramowania Comarch ERP Optima), za pierwszą osobę, która dokonała rejestracji, jest zwolniony z opłaty. Kolejne osoby, które zgłoszą się z tego samego biura rachunkowego, kancelarii podatkowej lub firmy są już objęte obowiązkiem opłaty.