Agenda

9:00 – 10:00

INTENSE LOW CODE Platform – cyfrowa przyszłość prowadzenia biznesu
 • Jak platforma LOW CODE może wspierać cyfryzację procesów firmy? Ogólny wstęp do systemu, referencyjne wdrożenia w branży projektowej, możliwości cyfryzacji i automatyzacji procesów.
 • Omówienie struktury rozwiązania:
  • BPM – Elektroniczny obieg dokumentów z dostępem mobilnym struktury projektów,
  • Wieloźródłowe możliwości integracji – ESB,
  • RPA – robotyzacja procesów alerty i automatyzacje,
  • Wielomodułowa i wieloplatformowa architektura systemu

10:00 – 10:15

Przerwa kawowa

10:15 – 12:45

Pełen cykl zarządzania projektem – od pozyskania do realizacji – controlling projektów budowalnych
 • Od przetargu przez kosztorys ofertowy, umowę z Inwestorem po budżet i harmonogram projektu.
 • Plan projektu – kontraktacja i planowanie zakupów kontraktu, umowy z podwykonawcami i dostawcami.
 • Realizacja prac – odbiory robót, aneksowanie umów, kaucje i zabezpieczenia, prowadzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych, robotyzacja – proces 3 way matching – automatyczna dekretacja kosztów.
 • Controlling projektów – Raporty, analizy i dashbordy dla kierowników budowy i Zarządu – wynik na projekcie, cash flow, harmonogram PŚP, fakturowanie umów …
 • Elektroniczny dziennik budowy i obsługa powykonawcza – automatyzacja rejestracji i procesów obsługi zgłoszeń usterek, smartfon na budowie – praca mobilna z systemem, przeglądy, inspekcje, książka obiektu budowlanego, umowy i protokoły, rejestry odpadów

12:45 – 13:00

Q&A – Sesja pytań i odpowiedzi

13:00 – 14:00

Lunch – Zakończenie spotkania

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie wydarzenia.